Algemene Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden en condities volgens de wetgeving van 2015

 1. Reserveren
  U kunt telefonisch of via internet reserveren.
  Reservering zijn voor u en Mar y Sol Villas bindend.
  De huurperiode wordt aangegaan voor minimaal 1 week.
  Iedere reserveringsopdracht wordt door Mar y Sol Villas bevestigd door middel van een reservering bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging voldoet u binnen 7 dagen 30% van de huursom. Nadat wij uw aanbetaling van 30% volgens contract hebben ontvangen is de boeking pas definitief. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan op onze rekening. Bij reservering op korte termijn dient u de gehele huursom ineens te voldoen. Wij kunnen de reservering ongedaan maken(annuleren) als de betaling niet tijdig is voldaan. Ter verificatie dient u bij uw aankomst het reserveringsformulier en een geldig legitimatie bewijs te tonen aan onze medewerksters ter plaatse.
 2. Wijziging van algemene voorwaarden
  Mar y Sol Villas behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen zonder verwittiging vooraf en u gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze site onderworpen is aan de algemene voorwaarden die op moment van kracht zijn.
 3. Annuleren
  Annulering is mogelijk binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum.
  Bij annuleren na 8 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 30% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 60% van de huursom in rekening gebracht. Annulering kan door middel van een e-mail of brief. De administratiekosten voor annuleren zijn € 25,00.3.1 Annulering door Mar y Sol Villas
  Annulering door Mar y Sol Villas indien, Mar y Sol Villas door overmacht uw gereserveerde vakantie accommodatie annuleert, zullen wij u een alternatief aanbieden van een soortgelijk type en prijs. Als Mar y Sol Villas geen vergelijkbare verhuur accommodatie kan aanbieden zullen wij de reeds door u betaalde huursom retourneren zonder compensatie van eventueel door u gemaakte extra kosten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 4. Aansprakelijkheid
  Mar y Sol Villas bemiddelt alleen tussen eigenaar en huurder en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door de huurder voor ongeval/letsel/schade ontstaan tijdens de huurperiode. Mar y Sol Villas behoudt zich het recht om gasten te weigeren of boekingen te annuleren indien hier reden toe is. In ieder geval is Mar y Sol Villas niet verder aansprakelijk dan de door de huurder betaalde huursom. Mar y Sol Villas kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten geleden door de huurder. Mar y Sol Villas is niet aansprakelijk voor niet verwijtbare fouten in de beschrijving op de website www.marysolvillas.com of op advertentie portals op internet staat gepubliceerd.
 5. Schade
  Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u en/of uw reisgenoten als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning. Veroorzaakte schade dient ter plaatse aan de verhuurder te worden voldaan. Mar y Sol Villas kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door uzelf. Mar y Sol Villas kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuur geweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen.
 6. Waarborgsom
  Vooraf bent u verplicht een waarborgsom te betalen, welke binnen 10 werkdagen na vertrek (laatste verhuurdag) wordt teruggestort op uw bank/giro rekening. Mocht er schade of breuk geconstateerd worden na afloop van uw verblijf, dan zal dit met de borg verrekend worden. De hoogte van de borg staat vermeld in uw reserveringsbevestiging. Tevens dient u zich bij aankomst te kunnen identificeren d.m.v. een paspoort of identiteitskaart.6.1 Jongeren
  De gebruikelijke borgsom wordt bij jongerengroepen met €100,- per persoon verhoogd. Hiernaast is een verplichte betaalde eindschoonmaak van toepassing. De borgsom zal binnen 10 werkdagen na vertrek en controle van de accommodatie worden teruggestort op bank of giro rekening.6.2 Leeftijdsvoorbehoud
  Verschillende accommodaties zijn niet beschikbaar voor jongeren of groepen. Indien bij incheck (aankomst) blijkt dat er toch sprake is van een groep personen met een gemiddelde leeftijd van minder dan 25 jaar, zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.
 7. Verzekering
  Wij raden u aan een goede reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
 8. Huurder
  Tussen 22.00 en 7.00 uur verzoeken wij u geen lawaai/muziek te maken i.v.m. nachtrust van omwonenden. Bij geconstateerde overlast veroorzaakt door de huurder, heeft Mar y Sol Villas het recht de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder enige restitutie van betaalde huursom of borgsom.8.1 Bij het verlaten (uitcheck) van de accommodatie zorgt de huurder er voor:
  Huisafval in de centrale afvalcontainers te deponeren.
  Servies goed, bestek en keukengerei schoon achter te laten en op de daartoe bestemde plaats.
  Afwasmachine leegruimen en schoon achterlaten
  Beddengoed af te halen.
  Barbecue/open haard schoon en leeg opleveren
  Tuin en terras vrij van afval (sigaretten filters)
  Tuin meubilair op de plek zoals dit op de eerste huur dag is in gebruik genomen.
  Extra schoonmaakkosten kunnen in rekening gebracht worden wanneer het huis niet schoon wordt bevonden door de huiseigenaar en/of controleur van Mar y Sol Villas.8.2 Verantwoordelijkheid huurder
  De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van de gehuurde woning/appartement en is aansprakelijk voor eventuele schades die door huurder of medereizigers veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf.
 9. Huisdieren
  Huisdieren zijn niet overal toegestaan dit kunt u terug vinden in de woning omschrijving op onze website.
 10. Bedlinnen
  Bedlinnen kunnen gehuurd worden als dit niet bij de vakantiewoning word aangeboden. Graag bij reservering aangeven als u dit wenst. Handlinnen (handdoeken en theedoeken) dient u zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld staat. Het is niet toegestaan de bedden te beslapen zonder het gebruik van linnen goed.
 11. Openingstijden
  Buiten het hoogseizoen kan het zijn dat op bepaalde dagen of uren de op onze site vermelde informatie bijvoorbeeld : zwembaden, restaurants en winkels gesloten zijn. Mar y Sol Villas is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren11.1 Aankomst en vertrek
  De woning /appartement kunt u betrekken op de eerste verhuurdag tussen 16:00 uur tot 20:00 uur. Aankomst later dan 20:00 uur uitsluitend in overleg (kosten €50,00). De woning/appartement dient op de vertrekdag voor 10:00 uur te worden verlaten. Bij vertrek later dan 10:00 uur worden hier extra kosten voor in rekening gebracht!
 12. Aantal personen
  Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen dan is aangegeven bij boeking is niet toegestaan. Het plaatsen van een tent, caravan of camper is niet toegestaan. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak tot restitutie van de reissom.
 13. Overlast
  Het kan zijn dat tijdens uw verblijf gewerkt wordt aan de weg of de naaste omgeving. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie voor u kan zijn. Mar y Sol Villas kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, wij hebben hier geen enkele invloed op het kan gebeuren dat er tijdens u verblijf tijdelijk geen water of stroom kan zijn, Mar y Sol Villas kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 14. Klachten
  Mocht u bij aankomst of tijdens uw verblijf een klacht hebben, wendt u zich dan direct tot onze medewerkers daarmee zij de mogelijkheid hebben uw klacht op te lossen. De huurder dient een klacht ontstaan bij aankomst in de vakantiewoning of gedurende het verblijf uiterlijk binnen 24 uur te melden aan onze medewerkers. Mar y Sol Villas zal proberen de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen. U dient Mar y Sol Villas allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie, ontheft Mar y Sol Villas van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
 15. Algemene huurvoorwaarden 2015
  Wanneer u uw boeking voltooit, accepteert u hiermee dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft en met de inhoud hiervan akkoord gaat.Mar y Sol Villas: huurvoorwaarden 2015
  Gevestigd in Xalo, Alicante, Spanje.
  Registratie nummer (NIE) X6190190Q Kim Pots